Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark
 

Holdinklusion

 

Holdinklusion - Superleder 

 

Superledermodellen for holdinklusion tager udgangspunkt i et samarbejde mellem specialskole og idrætsforening. Målet er at oprette et nyt fritidstilbud i idrætsforeningen, hvor træningen tilpasses skolens elevgruppe.

 

Målgruppen for holdinklusion er således børn og unge fra 0. – 10. klasse, som går i specialskole eller specialklasse. Primært børn og unge med udviklingshandicap og/eller større fysiske funktionsnedsættelser.

 

 

GRUNDMODEL

Superleder – Holdinklusion tager udgangspunkt i grundmodellen herunder. I praksis tilpasses modellen den lokale kontekst i dialog mellem skole, forening, forældre og Parasport Danmark.

 

Den overordnede ide er, at understøtte inklusionen i idrætsforeningen gennem tre trin og derved skabe en tryg overgang fra skole til idrætsforening.  

 

 

Holdinklusionsmodel - Superleder

Trin 1:

Skolen og Parasport Danmark udpeger i fællesskab en idrætsgren og finder en idrætsforening, som vil være med i samarbejdet.

Foreningen rekrutterer 1-2 træner(e) og udpeger en superleder. Da der er tale om to forskellige roller og opgaver i projektet, kan superleder og træner som udgangspunkt ikke være den samme person.

Forældreopbakningen er af afgørende betydning for børnenes forsatte deltagelse i idrætten i projektets sidste fase og efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at også de inddrages allerede i fase 1. Det sker på et fælles opstartsmøde, hvor foreningen inviterer skole, forældre og evt. kommunal kontaktperson til møde i foreningens lokaler. Parasport Danmark har ansvaret for dagsorden og facilitering af forventningsafstemning og samarbejdsaftaler.

 

Trin 2:

Den ugentlige træning starter op og personale fra skolen er med under træningen. Det er foreningens træner, der står for træningen, imens skolens personale støtter op om håndteringen af de deltagende børn. Målet er at både børn og træner skal rustes til at klare træningen uden støtte fra personalet.

Superlederen følger holdet tæt med træningsbesøg og løbende dialog med forældre, træner, personale og forening. Superlederen er opmærksom på eventuelle udfordringer og klar til at rydde dem af vejen, hvis de opstår. Superlederen tager ligeledes initiativ til at inkludere holdet i foreningens øvrige aktiviteter.

Parasport Danmark følger op på forløbet ved telefonisk kontakt til superlederen. Om nødvendigt kan der planlægges et midtvejsmøde for alle de involverede parter.

 

Trin 3:

Skolens personale trækker sig ud af træningen, som fortsætter i foreningen med forældrenes opbakning. Det forventes fortsat, at skolen bakker op om idrætstilbuddet ved at støtte og motivere elever og forældre til fortsat deltagelse.

Superlederen tilser, at holdet fortsat fungerer og tager sig af eventuelle udfordringer, som kan have betydning for, hvorvidt holdet også på lang sigt kan fortsætte. Der kan f.eks. være opgaver omkring koordinering af transport og ansøgning om nødvendig kommunal støtte

Superlederen og Parasport Danmark arrangerer et fællesmøde, hvor der laves aftaler for fremtiden.

  

 

SUPERLEDER

Superlederen er en ekstra ressourceperson, som udpeges i foreningen. Superlederen tager initiativ til inkluderende aktiviteter og sørger for at rydde eventuelle forhindringer af vejen. På den måde kan træneren koncentrere sig om den gode træning, forældrene kan fokusere på at være forældre og børnene har ro til at have det sjovt, blive en del af fællesskabet og prøve kræfter med idrætten.

 

Superlederen er en nøglefigur der eksempelvis…

  • Er i dialog med forældrene
  • Tilmelder holdet stævner og arrangementer
  • Koordinerer fælleskørsel
  • Synliggør holdet på foreningens hjemmeside
  • Styrer holdets interne Facebook-gruppe
  • Arrangerer fællesspisning og andre sociale aktiviteter
  • Sparrer med Parasport Danmark

 

VIL DIN SKOLE/FORENING VÆRE MED?

Ring til os eller send os en mail. Vi glæder os til at høre fra jer.

 

Anne Tøttrup Andersen                    Jens Winther

Projektleder                                    Konsulent øst for Storebælt

ata@parasport.dk                            jew@parasport.dk

61 18 57 03                                    20 15 44 48

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i handicapidræt

 height=

Vild med sport 2016

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC

OL Klub

Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster